Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Szavazás

Milyen termékeket látnál szívesen a Tisza-tavi Természetbúvár Boltban?

Terep és álca ruházat 34% Fényképezéshez köthető termékek 31% GPS-ek, halradarok 19% Csónakok, csónakmotorok 16%

Legnépszerűbbek


Vásárlási tájékoztató
Vásárlói tájékoztató

A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Dawbird`s Kft (székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2., adószám: 13170842-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-722090, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Cébgíróság) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

 

Cégadatok, elérhetőségek

 

Szolgáltató neve: Dawbird`s Kft

Szolgáltató email címe: dawbirds@gmail.com

Szolgáltató telefonszáma: 06 1/2422306

Szolgáltató címe: 1031 Budapest, Vizimolnár utca 2.

Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Fővárosi Cébgíróság

Cégjegyzék száma: 01-09-722090

Adószám: 13170842-2-41

Bankszámla szám: 11703051-20000758

Békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület

Békéltető testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Békéltető testület telefonszáma: (1) 488-2131

 

A webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások a MENÜ alatt a termékcsoport nevére kattintva listázhatóak, és megtekinthetőek a kapcsolódó leírásokkal, és az árakkal.

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

 

Szállítás

 

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

Szállítási módok:

- személyes átvétel

- kiszállítás:     

Budapesten: 1500 Ft

Vidékre: 0 Ft-tól 50 000 Ft-ig 2 500 Ft     

Vidékre utánvéttel: 3500 Ft

 

Fizetés

 

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:
A fizetés történhet:

- készpénzben (utánvéttel, vagy helyszíni kifizetéssel)

Készpénzes fizetésre utánvét formájában is van lehetőség. Ez esetben a szállítást végző futárnak kell az áru ellenértékét kifizetni.

- átutalással

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

 

Elállás

 

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg.

Az elállási jog

• a termék átvételét követően,

• vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően 14 naptári napon belül gyakorolható.

A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni.

Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni.

Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a Dawbird`s Kft köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni. A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Szavatosság, jótállás

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Dawbird`s Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő kettő hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Dawbird`s Kft vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként

Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

» Jogszabályok

• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

NDliYmVjZG